การเขียนโปรแกรมภายใน - Shaip

ผู้ช่วยเสมือนหล่อหลอมอุตสาหกรรมการธนาคารอย่างไร

คุณต้องการความช่วยเหลือในการทำความเข้าใจวิธีเริ่มต้นใช้งานผู้ช่วยเสมือนในธนาคารเพื่อเร่งประสบการณ์ของลูกค้าหรือไม่? ถ้าอย่างนั้นคุณสมบัติแขกนี้โดย Vatsal Ghiya เป็นสิ่งจำเป็นสำหรับคุณ ในฟีเจอร์แขกรับเชิญนี้ เขาได้พูดคุยเกี่ยวกับวิธีที่ผู้ช่วยเสมือนเปลี่ยนประสบการณ์ของลูกค้าในด้านการธนาคาร

ประเด็นสำคัญจากบทความคือ -

  • หากเรามองย้อนกลับไปในอดีตคือยุคที่ธนาคารเคยทำได้ด้วยการมีอยู่จริง ในยุคดิจิทัล องค์กรธนาคารสามารถใช้เทคโนโลยีมากขึ้นเพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าและตอบสนองความต้องการโดยไม่ต้องอยู่ที่นั่น
  • ในบรรดาเทคโนโลยีทั้งหมดที่ถูกนำมาใช้ หนึ่งในนั้นคือผู้ช่วยเสมือน ผู้ช่วยเสมือนเหล่านี้ทำงานโดยใช้เทคโนโลยี AI เช่น แมชชีนเลิร์นนิง และ NLP เพื่อทำความเข้าใจข้อสงสัยของลูกค้าและเสนอวิธีแก้ไขในทันที
  • องค์กรธนาคารสามารถใช้ผู้ช่วยเสมือนเหล่านี้เพื่อสอบถามข้อมูลเกี่ยวกับธนาคารรายวัน ทำธุรกรรมง่ายๆ สร้างการแจ้งเตือนและการแจ้งเตือนเกี่ยวกับธุรกรรมและกิจกรรมที่เป็นการฉ้อโกง รับข้อมูลเชิงลึกขั้นสูงตลอดกระบวนการทางธุรกิจ และประหยัดความพยายามด้วยตนเองในการประมวลผลรายงานและเวลาที่ใช้ในการพิมพ์ข้อมูล .

อ่านบทความเต็มที่นี่:

https://programminginsider.com/5-ways-banking-virtual-assistants-enhance-your-banking-experience/

แบ่งปันสังคม

มาพูดถึงความต้องการข้อมูลการฝึกอบรม AI ของคุณวันนี้