AI Resource Center – กรณีศึกษา

สร้างสรรค์และดูแลสำหรับ
ทีมงาน AI ระดับโลก
กรณีศึกษา
การสนทนา Ai

ข้อมูลการฝึกอบรมเพื่อสร้าง AI สนทนาหลายภาษา

ข้อมูลเสียงคุณภาพสูงที่มาจาก สร้าง ดูแลจัดการ และถอดเสียงเพื่อฝึก AI การสนทนาใน 40 ภาษา

การเก็บรวบรวมข้อมูลคำพูด

การเก็บรวบรวมข้อมูลคำพูดเพื่อสร้างผู้ช่วยดิจิทัลหลายภาษา

ส่งมอบ 7M+ Utterances พร้อมข้อมูลเสียงมากกว่า 22 ชั่วโมงเพื่อสร้างผู้ช่วยดิจิทัลหลายภาษาใน 13 ภาษา

การกลั่นกรองเนื้อหา - รูปภาพทรัพยากร

เว็บเอกสารกว่า 30 รายการถูกทิ้งและใส่คำอธิบายประกอบสำหรับการกลั่นกรองเนื้อหา

เพื่อสร้างโมเดล ML สำหรับการกลั่นกรองเนื้อหาอัตโนมัติโดยแบ่งเป็นหมวดหมู่ที่เป็นพิษ ผู้ใหญ่ หรือเนื้อหาทางเพศที่โจ่งแจ้ง

การรวบรวมรูปภาพและคำอธิบายประกอบ

การรวบรวมรูปภาพและคำอธิบายประกอบเพื่อปรับปรุงการจดจำรูปภาพ

ข้อมูลภาพคุณภาพสูงที่มาและใส่คำอธิบายประกอบเพื่อฝึกโมเดลการจดจำภาพสำหรับสมาร์ทโฟนซีรีส์ใหม่

กรณีศึกษาทรัพยากร-Iitm

รวบรวม แบ่งส่วน และถอดเสียงข้อมูลในภาษาอินเดีย 8 ภาษา

กว่า 3 ชั่วโมงของข้อมูลเสียงที่รวบรวม แบ่งกลุ่ม และถอดความเพื่อสร้างเทคโนโลยีการพูดหลายภาษาใน 8 ภาษาอินเดีย

การรับรู้เอนทิตีที่มีชื่อ (Ner)

Named Entity Recognition (NER) สำหรับ Clinical NLP

ข้อมูลข้อความทางคลินิกที่มีคำอธิบายประกอบอย่างดีและได้มาตรฐานระดับโกลด์เพื่อฝึกอบรม/พัฒนา NLP ทางคลินิกเพื่อสร้าง Healthcare API เวอร์ชันถัดไป

บอกเราว่าเราสามารถช่วยความคิดริเริ่มด้าน AI ครั้งต่อไปของคุณได้อย่างไร