AI Resource Center – อินโฟกราฟิก

สร้างสรรค์และดูแลสำหรับ
ทีมงาน AI ระดับโลก
infographics
nlp

NLP คืออะไร? วิธีการทำงาน ประโยชน์ ความท้าทาย ตัวอย่าง

ดาวน์โหลดอินโฟกราฟิก NLP คืออะไร? Natural Language Processing (NLP) เป็นสาขาย่อยของปัญญาประดิษฐ์ (AI) ช่วยให้หุ่นยนต์วิเคราะห์และเข้าใจภาษามนุษย์

อ่านเพิ่มเติม ➔
ocr

OCR – คำจำกัดความ ประโยชน์ ความท้าทาย และกรณีการใช้งาน [อินโฟกราฟิก]

OCR เป็นเทคโนโลยีที่ช่วยให้เครื่องสามารถอ่านข้อความและภาพที่พิมพ์ได้ มักใช้ในแอปพลิเคชันทางธุรกิจ เช่น การแปลงเอกสารเป็นดิจิทัลสำหรับการจัดเก็บหรือการประมวลผล และในแอปพลิเคชันสำหรับผู้บริโภค เช่น การสแกนใบเสร็จเพื่อขอเบิกค่าใช้จ่าย

อ่านเพิ่มเติม ➔
การสนทนา Ai

สถานะของการสนทนา AI 2022

The State of Conversational AI 2022 AI สนทนาคืออะไร? วิธีการแบบเป็นโปรแกรมและชาญฉลาดในการนำเสนอประสบการณ์การสนทนา เลียนแบบการสนทนากับคนจริง ผ่านดิจิทัลและโทรคมนาคม

อ่านเพิ่มเติม ➔
การติดฉลากข้อมูล

การติดฉลากข้อมูลคืออะไร? ทุกสิ่งที่มือใหม่ต้องรู้

ดาวน์โหลดโมเดล Infographics Intelligent AI จำเป็นต้องได้รับการฝึกอบรมอย่างกว้างขวางเพื่อให้สามารถระบุรูปแบบ วัตถุ และตัดสินใจได้อย่างน่าเชื่อถือในที่สุด อย่างไรก็ตาม การอบรม

อ่านเพิ่มเติม ➔

บอกเราว่าเราสามารถช่วยความคิดริเริ่มด้าน AI ครั้งต่อไปของคุณได้อย่างไร